Sol·licitud Participació Erasmus+

Com Institut acreditat en el Programa Erasmus+ 21-27, l’Institut Thos i Codina ofereix la possibilitat de participar en diferents modalitats de Mobilitats Erasmus+ a tot l’alumnat de secundària i batxillerat.

Aquestes mobilitats ofereixen a l’alumnat la possibilitat de gaudir d’una immersió lingüística, en anglès i alemany, en un país estranger, tot afavorint el desenvolupament de competències socials, el contacte amb altres cultures i formes de treballar, i en general fomentar un bon desenvolupament integral de l’alumnat.

En el formulari que trobeu a continuació, podreu triar entre mobilitats de grup (grups de 7 o 8 alumnes, viatgen a una escola estrangera i posteriorment acullen l’alumnat estranger, durant 1 setmana), mobilitats curtes (són individuals i tenen una durada de 3 o 4 setmanes, l’alumnat que viatge és acollit per una família d’una escola estrangera mentre realitza un treball d’investigació relacionat amb un projecte, per exemple un treball de recerca) i mobilitats llargues (són individuals i tenen una durada de 3 mesos, l’alumnat que viatge és acollit per una família estrangera i posteriorment ell acollirà el seu amfitrió a casa seva).

La disponibilitat d’aquest formulari, s’anunciarà a principis de juny en el post-it de la pàgina principal.

 

 

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.