Erasmus+

Què són els projectes Erasmus+?

Erasmus+ té com a objectiu principal la promoció de la mobilitat educativa de les persones i dels col·lectius, tant de l’alumnat com del personal, així com la cooperació, la qualitat, la inclusió, l’equitat i l’excel·lència, la creativitat i la innovació en relació amb les polítiques europees, especialment amb l’Espai Europeu d’Educació 2025.

Què aporten al nostre centre els projectes Erasmus+?

Per millorar la competència lingüística, les opcions d’ocupabilitat i perspectives laborals, així com el desenvolupament personal i la participació més activa en la societat, els projectes Erasmus+ són la resposta a les necessitats del nostre institut en tots els àmbits d’ensenyament que impartim:

Si ets estudiants, Erasmus+ t’ofereix mobilitats per:

Estudis, Formació (certificacions), Experiència laboral.

Estudiants d’Educació Escolar: El nostre centre està participant en Erasmus+, i tenim la possibilitat de realitzar intercanvis entre el nostre centre educatiu i altres centres educatius a Europa. A més, si estàs estudiant ESO o Batxillerat i tens almenys 14 anys, pots participar en Mobilitat de llarga durada de l’alumnat en Associacions Estratègiques escolars a través de períodes d’estudis un centre educatiu associat a Europa, amb una durada d’entre 2 i 12 mesos.

Si ets estudiant o acabes d’acabar els teus estudis i estàs interessat a participar
en el programa Erasmus+, has de dirigir-te a la direcció de l’institut, ja que són ells els que poden sol·licitar fons a través d’una convocatòria anual de propostes. Erasmus+ no contempla la sol·licitud individual de persones físiques.

Estudiants de Formació Professional (Grau Mitjà): Si ets estudiant o has acabat d’obtenir la titulació de Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà Erasmus+ et permet realitzar pràctiques a l’estranger i així augmentar les teves possibilitats d’ocupabilitat i millorar les teves expectatives laborals, facilitant-te la transició de l’àmbit de l’educació i la formació al mercat laboral. Com a estudiant de Formació Professional (FP bàsica, Cicles Formatius de Grau Mitjà o formació per a l’ocupació/certificats de professionalitat) pots participar en: Períodes de pràctiques. De 2 a 3 mesos en una empresa, centre de treball (una ONG, una institució pública…) o una escola de Formació Professional.

A més, si t’acabes de titular de Formació Professional, també podràs realitzar un període de pràctiques a l’estranger en el termini d’un any des de l’obtenció del teu títol.

Estudiants d’Educació superior: Si ets estudiant d’Educació Superior (Universitat: Grau, Màster o Doctorat; Ensenyaments Artístics o Esportius Superiors; Cicles Formatius de Grau Superior) i estàs matriculat en estudis conduents a un títol oficial (inclòs el doctorat), pots participar en: Períodes d’Estudi
De 3 a 12 mesos en una Universitat o institució d’Educació Superior d’un altre país.

Períodes de Pràctiques De 2 a 12 mesos en una institució a l’estranger, incloent-hi a acabats de titular (període de pràctiques en el termini d’un any des de l’obtenció del títol). Préstecs per a estudiants de Màster Erasmus+ et permet sol·licitar préstecs per a realitzar els teus estudis de Màster a l’estranger. Títols conjunts de Màster. El programa ha d’incloure un període d’estudis obligatori en almenys dos països del programa Erasmus+ diferents i si es finalitza amb èxit, ha de portar a la concessió d’una doble titulació o d’un títol múltiple.

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.