Declaració de política ERASMUS+

Declaració de política ERASMUS+

El febrer de 2021, l’Institut Thos i Codina va aconseguir l’Acreditació Escolar 2021-2027 per les mobilitats Erasmus+ en ser aprovat el seu Pla Erasmus per la Comissió Europea. Aquest compromís que va establir el centre amb la Unió Europea ha quedat signat amb aquesta Acreditació Escolar que possibilita que un major nombre d’alumnes d’ESO, Batxillerat puguin fer mobilitats de curta, Llarga durada o de grup.

Pel que fa a l’educació superior s’ofereix a l’alumnat l’oportunitat de realitzar mobilitats de pràctiques laborals dins de la Unió Europea.

Aquestes mobilitats es realitzen amb la finalitat d’optimitzar l’educació del nostre alumnat en competències, valors i autoconeixement. Tot un repte pel centre i pels alumnes!

Erasmus+ pot oferir als centres educatius oportunitats finançades per participar en activitats internacionals amb beneficis duradors, tant per al responsable del centre, com per a l’alumnat, el professorat, el centre en si i la comunitat en general. La Unió Europea finança aquestes mobilitats en forma d’activitats que donin suport a l’educació i la formació al centre educatiu.

  1. Millora de l’ensenyament i l’aprenentatge.
    Sigui quin sigui l’objectiu (millorar l’ensenyament o el pla d’estudis, promoure l’aprenentatge interdisciplinari, elaborar un pla d’estudis nou o integrar les TIC a l’aula), gràcies a Erasmus+, es pot aconseguir. Les activitats europees ofereixen oportunitats perquè el personal i l’alumnat millorin l’ensenyament i l’aprenentatge.
  2. Ampliar els horitzons de l’alumnat i augmentar-ne les aspiracions.
    Un projecte Erasmus+ pot permetre al personal i a l’alumnat col·laborar amb altres centres educatius associats a activitats educatives i aprendre de l’alumnat i el professorat visitant. Per mitjà de les activitats de col·laboració amb homòlegs d’altres països, els alumnes poden anar més enllà del llibre de text i explorar dades, coneixements i experiències de manera directa i immediata. D’aquesta manera, l’alumnat adquireix coneixement intercultural i obtenen noves perspectives sobre el seu propi aprenentatge.

Què ens ofereix Erasmus+?

Es tracta d’un programa flexible, amb una sèrie d’opcions i amb la capacitat de donar cabuda a projectes de gran i petita envergadura. En lloc d’això, cal centrar-se, per tant, en els objectius de desenvolupament del centre educatiu i plantejar-se com Erasmus+ podria contribuir a aconseguir-ho.

Els alumnes que romanguin a l’estranger es beneficiaran directament de l’adquisició de nous coneixements, habilitats, competències, experiències, actituds i connexions personals. La mobilitat a l’aprenentatge és una forma pràctica d’impulsar el desenvolupament social i personal dels alumnes, augmentar el rendiment acadèmic, així com la consciència i la comprensió de la diversitat de les societats europees. La immersió al sistema educatiu del país d’acollida és una experiència única que només es pot adquirir a través de les activitats de mobilitat i és el principal motor dels efectes beneficiosos de l’activitat.

Per a les escoles:

La cooperació amb escoles associades a l’estranger aporta idees noves a l’escola, amb moltes oportunitats de millorar els mètodes d’aprenentatge, ensenyament i gestió escolar mitjançant l’intercanvi de bones pràctiques.

Famílies d’acollida

Allotjar els alumnes en una família d’acollida durant la seva estada a l’estranger és una de les maneres més comunes de proporcionar-los un lloc segur i de suport. L’estada en una família d’acollida pot ser una part important de l’experiència d’aprenentatge per a l’alumne. Ajuda a aprendre l’idioma i proporciona una immersió total a l’entorn i la cultura locals.

També és una manera de donar als alumnes un “inici fàcil” en la construcció dels seus contactes socials al país d’acollida, protegint-los de la sensació de solitud o aïllament. Els adults de la família d’acollida poden ajudar a adaptar l’alumne, donar suport a les tasques d’aprenentatge i proporcionar informació valuosa als mentors i pares de l’alumne.

La participació de les famílies d’acolliment és voluntària i es basa en el principi de “no benefici econòmic” per acollir un alumne, estipulat per la Unió Europea. S’entén que si una família envia un alumne/a fora, després haurà d’acollir el seu “partner” a casa. Sempre s’espera que donem el millor que podem oferir i a l’acord amb la família acollidora, esperem que es faci el mateix amb els nostres alumnes.

Certificacions

 

 

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.