Orientació Acadèmica i Professional

SIOP – Recull d’activitats i informació

https://www.mataro.cat/sites/siop-2021

Tria educativa

https://triaeducativa.gencat.cat

Canal Universitat

http://universitats.gencat.cat/ca/inici

Unportal

https://www.unportal.net/

Contacteu amb el/la vostre/a tutor/a per obtenir l’identificador d’accés

Estudiar a Mataró

https://estudiaramataro.cat/

Preinscripció

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Graella de recursos del DLI

Obriu la graella

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.