Orientació Acadèmica i Professional

SIOP – Recull d’activitats i informació

https://www.mataro.cat/sites/siop-2021

Tria educativa

https://triaeducativa.gencat.cat

Canal Universitat

http://universitats.gencat.cat/ca/inici

Unportal

https://www.unportal.net/

Contacteu amb el/la vostre/a tutor/a per obtenir l’identificador d’accés

Estudiar a Mataró

https://estudiaramataro.cat/

Preinscripció

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Graella de recursos del DLI

Obriu la graella