Formació Professional

Els cicles formatius són els ensenyaments que preparen per a l’exercici d’una determinada professió. Poden ser de grau mitjà o de grau superior, s’agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable.

Una part de les hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part, a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores de durada correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic o tècnica i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic o tècnica superior.

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Els cicles formatius de grau mitjà que s’imparteixen al centre són:

+ informació sobre els cicles formatius de grau mitjà

 

Cicles Formatius de Grau Superior

L’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior del nostre centre té la possibilitat de realitzar les seves pràctiques professionals en empreses europees amb una beca Erasmus+. Els cicles formatius de grau superior que s’imparteixen al centre són:

Família d’Administració

  • Administració i Finances (LOE. Dos cursos. FP DUAL)
    Al nostre cicle d’Administració i Finances de Grau Superior podeu aprendre Comptabilitat en Anglès, a més del mòdul d’anglès que té el cicle, s’imparteix una UF del mòdul 3: Procés integral de l’activitat comercial amb anglès. Accounting.

Família de Comerç i Màrqueting

Família d’Informàtica i Comunicacions

+ informació sobre els cicles formatius de grau superior