Escola Empresa

Formació Dual

Sol·licitud per participar en el projecte FP Dual (espai per empreses)

Normativa aplicable

  • RESOLUCIÓ EDU/2085/2020, de 20 d'agost, per la qual s'actualitza l'organització de la formació enalternança en els ensenyaments de formació professional inicial.
  • RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.
  • DECRET 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.
  • Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

Mobilitat Erasmus

Pràctiques Erasmus a Alemanya

L'alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior del nostre centre tenen la possibilitat de realitzar les pràctiques professionals en la modalitat Erasmus.

Enguany ha marxat la segona promoció d'alumnes de Grau Superior a empreses d'Alemanya. Amb aquest alumne d'ASIX, ja hem tingut alumnes de totes les especialitats del nostre centre: Administració i Finances, Gestio Comercial i Màrqueting, Desenvolupament d'Aplicacions Web i Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.

La ciutat de Damstad i l'empresa GETRONICS acullen a l'alumne Javier Moreno durant els tres mesos que duren les seves pràctiques.Formació en Centres de Treball

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.