Assistència i incidències

Per accedir a la informació sobre assistència o incidències relacionades amb el vostre fill o la vostra filla, se us proporcionarà un usuari. Si no disposeu d’usuari rebreu un missatge, del tutor o tutora, amb les instruccions d’accés.

El missatge que rebreu serà com aquest:

Aneu a l’enllaç, i us apareixerà aquesta pantalla:

Heu de clicar a “Obtenir o recuperar accés”. Apareixerà aquesta pantalla:

alt

Poseu el correu electrònic on heu rebut la notificació. Us sortirà aquesta pantalla nova:

alt

Clicant continua, tornareu a la pàgina principal de Djau. Per continuar heu d’anar al vostre correu per obtenir la contrasenya.

Al vostre correu us apareixerà un missatge com aquest:

Si no disposeu de contrasenya o l’heu oblidat, podeu obtenir accés al portal amb l’enllaç del missatge:

http://djau.iesthosicodina.cat/usuaris/recoverPasswd/almnxxxx/XXXXXXXXXXXX

Aquest enllaç romandrà operatiu durant 30 minuts.

Punxeu o copieu l’enllaç al vostre navegador. Apareixerà la següent pantalla:

El sistema us tornarà a informar del vostre nom d’usuari (almnXXXX) i us preguntarà quina contrasenya voleu. Com a mesura suplementària de seguretat us demanarà la data de naixement del vostre fill o de la vostra filla.

Recordeu usuari i contrasenya per futures connexions al portal de relació amb famílies.

Ja us trobeu a la plana web personal del vostre fill o de la vostra filla!!!

Apareixerà aquesta pantalla amb les següents opcions:

1. Faltes i retards. En aquesta pantalla podreu veure les faltes d’assistència i retards del vostre fill o la vostra filla, mes a mes.

2. Observacions. Recull de les observacions positives o negatives i incidències que no s’han considerat com a falta, però s’ha estimat informar a la família.

3. Incidències. Tan dintre com fora de l’aula. Faltes de disciplina recollides a les NOFC del centre.

4. Expulsions de l’aula.

5. Sancions.

6. Dades personals de l’alumne. Podreu comprovar si són correctes.

7. Activitats/Pagaments. Podreu veure les activitats o sortides programades.

En acabar, recordeu sortir del sistema!!!

 

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.