Pentabilities

L’Institut Thos i Codina participem en el projecte “Pentabilities, encén habilitats de vida”.

Aquest és un programa de millora de les habilitats socials i emocionals de l’alumnat de secundària amb una eina validada i una metodologia científica que vol investigar, a gran escala, els efectes de treballar les competències transversals sobre el rendiment acadèmic i el benestar dels estudiants de secundària, així com analitzar l’elaboració de polítiques públiques en base a l’evidència recollida.

Pentabilities ens permetrà analitzar les motivacions internes i identificar les competències clau de tot l’alumnat per fer possible un aprenentatge significatiu. És una manera d’integrar a l’aula l’educació socioemocional per a la millora de l’èxit escolar.

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.