OrientaFP

És una xarxa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del departament d’Ensenyament on es treballa per millorar l’acompanyament i l’orientació de l’alumnat en les transicions educatives i professionals amb l’objectiu de contribuir a la fidelització i millora dels resultats de l’alumnat de FP.

COORDINACIÓ

  • Maria Celda i Escrivà
  • Montserrat Flores i Estolt

OBJECTIUS

  • Acompanyar la implementació, desenvolupament i millora d’estratègies de centre innovadores en l’orientació professional i acadèmica i per a la millora de l’èxit educatiu, la fidelització i la construcció de trajectòries formatives i professionals
  • Promoure el treball en xarxa i l’intercanvi de bones pràctiques entre els centres, així com la seva difusió i projecció
  • Proporcionar recursos per a la millora i la innovació en l’orientació de l’alumnat i l’acció tutorial

ACTUACIONS

  • Implementació de l’Avaluació Diagnòstica en tots els grups de cicles de grau mitjà
  • Disseny, implantació i seguiment del Pla de Treball de cada grup, un cop realitzada l’Avaluació Diagnòstica
  • Nou disseny de l’IPOP (Informe Personal d’Orientació Professional)
  • Speed Job Dating (Jornada de simulació de selecció de personal) entre grups de diferents cicles formatius

NOTÍCIES