OrientaFP

És una xarxa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del departament d’Ensenyament on es treballa per millorar l’acompanyament i l’orientació de l’alumnat en les transicions educatives i professionals amb l’objectiu de contribuir a la fidelització i millora dels resultats de l’alumnat de FP.

COORDINACIÓ

 • Javier García Fortanet
 • Cristina Jiménez Mateu
 • Guillem Reus Martinez

OBJECTIUS

 • Acompanyar la implementació, desenvolupament i millora d’estratègies de centre innovadores en l’orientació professional i acadèmica i per a la millora de l’èxit educatiu, la fidelització i la construcció de trajectòries formatives i professionals
 • Promoure el treball en xarxa i l’intercanvi de bones pràctiques entre els centres, així com la seva difusió i projecció
 • Proporcionar recursos per a la millora i la innovació en l’orientació de l’alumnat i l’acció tutorial

ACTUACIONS

 • Creació d’un banc de recursos per l’atenció a l’alumnat NESE
 • Implementació de l’Avaluació Diagnòstica en tots els grups de cicles de grau mitjà
 • Disseny, implantació i seguiment del Pla de Treball de cada grup, un cop realitzada l’Avaluació Diagnòstica
 • Nou disseny de l’IPOP (Informe Personal d’Orientació Professional)
 • Speed Job Dating (Jornada de simulació de selecció de personal) entre grups de diferents cicles formatius

NOTÍCIES

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.