#tutoriaentreiguals @programatei @InsThos #thosicodina

3 de febrer de 2022

Segona Activitat TEI 1r i 3r: Mans a l’arbre

El passat dimarts 1 de febrer, els alumnes de 1r i 3r d’ESO varen participar de la segona activitat conjunta dins del Projecte TEI (Tutoria entre iguals). L’activitat va ser “Mans a l’arbre” i té com a objectiu aprofundir en el coneixement mutu entre tutors i tutorats, potenciar la cohesió […]
26 de novembre de 2021

Inici del programa TEI (tutoria entre iguals)

L’Institut Thos i Codina som uns dels centres de secundària que participem en el programa TEI (Tutoria entre iguals) que es porta a terme als centres educatius de Catalunya. Es tracta d’una estratègia educativa per fomentar la convivència escolar i prevenir l’assetjament escolar al centre. Es formen parelles entre alumnes […]

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.