Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat

El Departament d’Educació ha comunicat que el centre ha estat seleccionat per participar en el Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA) 2019/20. L’Institut ha de presentar un projecte escolar amb actuacions innovadores de suport i reforç per reduir i prevenir l’abandonament escolar prematur i fomentar la igualtat d’accés a una educació de qualitat en les etapes de secundària obligatòria. Les accions podran incloure reforç educatiu extern, extensió educativa amb un component lúdic, orientació, grups interactius i creació d’activitats i material educatiu de reforç.

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.