Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat

El Departament d’Educació ha comunicat que el centre ha estat seleccionat per participar en el Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA) 2019/20. L’Institut ha de presentar un projecte escolar amb actuacions innovadores de suport i reforç per reduir i prevenir l’abandonament escolar prematur i fomentar la igualtat d’accés a una educació de qualitat en les etapes de secundària obligatòria. Les accions podran incloure reforç educatiu extern, extensió educativa amb un component lúdic, orientació, grups interactius i creació d’activitats i material educatiu de reforç.