Publicació de continguts al web del centre

Per enviar notícies al lloc web només cal que empleneu el formulari següent. Si teniu problemes per fer-ho, poseu-vos en contacte amb nosaltres a tt.web@iesthosicodina.cat.

Si teniu dubtes sobre com redactar la vostra notícia, consulteu aquest manual.

Si us plau, empleneu els camps obligatoris.
Si us plau, seleccioneu algunes imatges per al vostre article.

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, i l’article 11 de la llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a continuació l’informem dels aspectes bàsics relatius al tractament de les seves dades personals. El responsable del tractament de les seves dades personals és l’INSTITUT THOS I CODINA, i seran tractades per publicar continguts al lloc web del centre. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició enviant un correu a info<ARROVA>iesthosicodina.cat adjuntant còpia del seu DNI.