Publicació de continguts al web del centre

Per enviar notícies al lloc web només cal que empleneu el formulari següent. Si teniu problemes per fer-ho, poseu-vos en contacte amb nosaltres a tt.web@iesthosicodina.cat.

Si teniu dubtes sobre com redactar la vostra notícia, consulteu aquest manual.

Si us plau, empleneu els camps obligatoris.
Si us plau, seleccioneu algunes imatges per al vostre article.
Cliqueu aquí per afegir més camps d'imatge
D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, i l’article 11 de la llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a continuació l’informem dels aspectes bàsics relatius al tractament de les seves dades personals. El responsable del tractament de les seves dades personals és l’INSTITUT THOS I CODINA, i seran tractades per publicar continguts al lloc web del centre. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició enviant un correu a info<ARROVA>iesthosicodina.cat adjuntant còpia del seu DNI.

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.