Preinscripció Batxillerat – Curs 2022/23

Preinscripció Batxillerat

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d’arts i les que provenen d’un institut que ja no imparteix el batxillerat.

Podeu consultar el nostre full informatiu aquí.

Tota la informació sobre el procés de preinscripció la podeu trobar al lloc web del gencat.