Pla informàtic

Pla pel que es racionalitza i es controla tot el material informàtic del centre de manera sistemàtica.

Es controlen equips i programes, de tal manera que es pot anar fent front a les renovacions de material amb previsió.

El projecte informàtic de centre ha de marcar les línies d´actuació per l´implanta-hi de les Tecnologies de laInformació en la tasca docent. Objectius principals:

  • Establir les funcions que corresponen als responsables dels diferents àmbits relacionats amb la gestió iimplantació del projecte informàtic de centre.
  • Coordinar el manteniment del maquinari i programari a les diferents aules d´informàtica.
  • Dir els criteris a seguir per l´assessorament del professorat en l´ús de les Tecnologies de la informació.
  • Promocionar l´ús de les Tecnologies de la informació a tots els nivells: professorat, alumnes, administratius, pares, etc.
  • Promocionar i facilitar el coneixement del programari lliure.
  • Creació i manteniment d´una intranet per facilitar la comunicació d´ús intern.
  • Incorporar moodle a les tasques de docència.
  • Manteniment de la pàgina Web del centre.
  • Definir, dins del marc del Projecte Curricular de Centre, les noves necessitats que es deriven, en matèria deTecnologies de la informació, dins dels diversos nivells educatius.

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.