Pla informàtic

Pla pel que es racionalitza i es controla tot el material informàtic del centre de manera sistemàtica.

Es controlen equips i programes, de tal manera que es pot anar fent front a les renovacions de material amb previsió.

El projecte informàtic de centre ha de marcar les línies d´actuació per l´implanta-hi de les Tecnologies de laInformació en la tasca docent. Objectius principals:

  • Establir les funcions que corresponen als responsables dels diferents àmbits relacionats amb la gestió iimplantació del projecte informàtic de centre.
  • Coordinar el manteniment del maquinari i programari a les diferents aules d´informàtica.
  • Dir els criteris a seguir per l´assessorament del professorat en l´ús de les Tecnologies de la informació.
  • Promocionar l´ús de les Tecnologies de la informació a tots els nivells: professorat, alumnes, administratius, pares, etc.
  • Promocionar i facilitar el coneixement del programari lliure.
  • Creació i manteniment d´una intranet per facilitar la comunicació d´ús intern.
  • Incorporar moodle a les tasques de docència.
  • Manteniment de la pàgina Web del centre.
  • Definir, dins del marc del Projecte Curricular de Centre, les noves necessitats que es deriven, en matèria deTecnologies de la informació, dins dels diversos nivells educatius.