Projectes eTwinning

Teen & Emotions (2019)

Els estudiants entendran què és una emoció, ja sigui positiva o negativa, aprendran com se senten amb elles. A més, aprendran sobre les diferències entre emocions i sentiments i com tractar-les. És important que els estudiants d’aquesta edat aprenguin sobre ells mateixos, acceptin com se senten i acceptin no sentir-se culpables de certes emocions. Això ajudarà en el seu procés de maduresa com a adults joves.

Aquest projecte també pretén posar en comú estudiants joves de dues cultures diferents i demostrar que les emocions bàsiques són iguals independentment de les cultures. També podem veure la importància del pes de la cultura per controlar les emocions o deixar que l’emoció flueixi lliurement.

Per últim, però no menys important, aquesta és una meravellosa manera de millorar l’anglès com a llengua estrangera.

https://twinspace.etwinning.net/82095


STEAM: We can All make a Robot (2018)

Cada vegada ens envolten objectes tecnològics, dispositius mòbils, electrodomèstics intel·ligents, robots de neteja.

Aquest projecte pretén crear un equip de treball, amb socis de diferents països, per analitzar els elements en què es basa la robòtica, mitjançant equips de control.

Per participar no és necessari que tots els socis tinguin el mateix equipament, qualsevol model és vàlid.

L’objectiu principal d’aquest projecte és la col·laboració entre estudiants, intercanviar idees i gaudir de la creació. Al final del projecte, es crearà un robot (de qualsevol format i qualsevol tipus d’operació) que decideixin els mateixos estudiants.

https://twinspace.etwinning.net/61120


STEM for ALL (2019)

A través d’aquest projecte, pretenem estimular la curiositat investigadora dels nostres estudiants i desenvolupar les seves habilitats per participar en processos científics. També pretenem crear una consciència comuna de STEM en l’àmbit escolar a través del projecte.

https://twinspace.etwinning.net/90507/home


Girls in STEM (2021)

Els primers desenvolupadors de programari del món van ser les dones. No obstant això, quan es considera l’ocupació a les carreres STEM en termes de gènere, es veu que hi ha un gran desequilibri contra les dones.

La igualtat del nombre d’homes i dones que treballen en tecnologia només es pot aconseguir dirigint les estudiants a camps més tècnics durant els cursos escolars.

L’objectiu d’aquest projecte és animar els nostres estudiants a participar en carreres STEM mitjançant la introducció de dones líders que seran models per a les nostres estudiants.

https://twinspace.etwinning.net/159228/home

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.