Mobilitats amb acreditació curs 2022-23

Mobilitats amb acreditació – curs 2022-23

Com a centre acreditat en Educació escolar, el curs 22-23 vam començar a posar en pràctica el nostre Pla de Centre Erasmus+. A continuació es poden veure totes les mobilitats que es van portar a terme, tant les mobilitats de llarga durada (2-3 mesos oferides a 1r de batxillerat), mobilitats de grup d’una setmana per cursos de l’ESO i visites d’observació de metodologies d’aprenentatge pels docents (Job-shadowing)

Mobilitats de llarga Durada (MLD)

Durant aquest curs s’han dut a terme les següents activitats de forma cronològica.

Setembre-22

Mob. MLD amb Itàlia.
2 alumnes Italianes (de Bassa Friulana) venen en mobilitat MLD 3 mesos.
Dates: 9/09/22 al 22/12/22
Professorat responsable: Anna Gramático.

Gener-23

Mob. MLD amb Itàlia.
2 alumnes van a Itàlia (a Bassa Friulana) en una mobilitat MDL de 3 mesos.
Dates: 9/01/22 al 3/04/23
Professorat responsable acompanyant: Laura Mejia.

Mob. MLD amb Alemanya.
3 alumnes van a Alemanya (Brauweiler – Colònia) en una mobilitat MDL de 3 mesos.
Dates: 9/01/22 al 30/03/23
Professorat responsable acompanyant: Gemma Pou i Blai Manté.

Mobilitats de Grup

Febrer-23

Mob GRUP amb Txèquia.
8 alumnes i 2 profes van a Txèquia (Jihlava) en una mobilitat de GRUP d’1 setmana.
Dates: 4/02/23 al 11/02/23
Professors acompanyants: Núria Rodríguez i Ramon Dangla

Març-23

Mob. GRUP amb Alemanya.
13 alumnes i 2 profes venen d’Alemanya (Brauweiler) en una mobilitat de grup (1 setmana)
Dates: 19/03/23 al 24/03/23
Professors responsables implicats: Gemma Pou i Mark Akers.

Mob. GRUP amb Txèquia.
8 alumnes i 2 profes venen de Txèquia (Jihlava) en una mobilitat de grup (1 setmana)
Dates: 19/03/23 al 25/03/23
Professors implicats: Núria Rodríguez i Ramon Dangla.

Maig-23

Mob GRUP amb Alemanya.
14 alumnes i 2 profes van a Alemanya (Brauweiler) en una mobilitat de GRUP de 1 setmana
Dates: 6/05/23 al 13/05/23
Professors responsables acompanyants: Cristina Puig i Ramon Dangla.

Visites d’observació de docents o Job Shadowing

Job-Shadowing
Olga Badia. Professora d’anglès.
Dates: 12/02/23 al 18/02/23

Job-Shadowing
Oliver Carrillo. Professor de física.
Dates: 13/02/23 al 17/02/23

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.