Memories will keep us together (2017-2019)

KA2 219 ERASMUS + “ MEMORIES WILL KEEP US TOGETHER” ( 2017-2019)

https://live.etwinning.net/projects/project/151252

A tota Europa estem assistint a una lluita per la identitat.  Això es refereix a tot el nostre continent, a determinats països i, a vegades, a nacions que els componen.  La lluita per la identitat, no obstant això, no té cap raó si no es produeix una transmissió bàsica de l’experiència entre generacions.

L’experiència que hem adquirit treballant en la fotografia com a eina ens ajudarà ara a utilitzar la fotografia com un vehicle que connecta les generacions a escala local i en els països de major abast, amb una escala nacional i intercultural més gran. Els països que assumiran aviat la responsabilitat de gestionar el món sencer tindran més coneixement del que es tracta i, en primer lloc, empraran millor que el que «ha de ser».  Els nostres adolescents, per descomptat, han de llegir els llibres de la vida escrits pels seus avantpassats per esbrinar quines són les coses més importants.  S’adonaran de com era Europa quan no treballem junts.  També aprendran com les famílies de tota Europa solien superar les dificultats confiant en les altres.

Si aconsegueixen treure les conclusions que podem comparar països amb membres de la família, potser el futur d’Europa ja no es pintarà amb colors foscos.  Potser els records simplement ens mantindran units.  Podem veure diversos objectius clars per davant i confiem que aquest projecte ens permeti arribar a ells.  En primer lloc, comparar el flux d’informació entre generacions convencerà a tots els participants que és un valor universal que no té en compte les fronteres dels Estats o les nacions.  L’erradicació de les diferències nacionals ens ajudarà, al seu torn, a trencar els estereotips de nacions i grups d’edat que encara són comuns als nostres països.  Una empresa conjunta de membres de la mateixa família tindrà el seu efecte local sobre les famílies i, per descomptat, enfortirà els seus vincles allí.  No sols millorarà la manera en què ens entenem, sinó que, en descobrir quin valor poden tenir els més majors per als més joves i l’altra via, la nostra autoestima també podria rebre un impuls. Treballar conjuntament amb els joves i els majors sens dubte tindrà un altre impacte: els joves es veuran més compromesos i els grans ja no se sentiran fora de lloc.

No fa falta dir que les nostres comunitats locals es beneficiaran d’això, independentment de la magnitud; l’exclusió social és, de tota manera, un problema global.  A més, esperem que s’estableixin noves relacions tant a escala local com internacional.  Finalment, estem segurs que la recopilació de records de les generacions  de gent gran portarà als participants a la conclusió que la vida solia ser molt més dura i més exigent en els temps anteriors a la UE, especialment als països de l’Europa oriental i mitjana.  Ara té una importància crucial en temps de moviments tan forts contra la UE en tot el nostre continent.

Resumint, podem esperar que s’aconsegueixin els següents objectius:

 1. Mostrar als seus participants beneficis comuns,
 2. Promoure una societat cívica europea i prevenir l’exclusió social.
 3. Aïllament previ a causa de l’edat de 5 anys, com a mínim dues generacions no vinculades per la família.
 4. Portin a l’enteniment mutu entre els vells i els joves.  Augmentant l’autoestima d’ambdós grups.
 5. Ajudant a resoldre problemes locals.
 6. Desenvolupant relacions interpersonals.
 7. Reforçant les nostres comunitats locals.
 8. Creant nous bons internacionals i reforçant els ja existents.
 9. Promoció d’una societat cívica europea.
 10. Motivació als estudiants per utilitzar les seves llengües estrangeres donant-los autèntiques tasques per completar les habilitats L2 (i/o L3).
 11. Motivar a tots els grups d’edat en l’ús de les habilitats TIC per millorar la seva competència digital.

Creiem que val la pena fer aquest projecte a escala internacional per les següents raons:

 1. Donarem als nostres estudiants l’oportunitat d’utilitzar la seva llengua estrangera perquè vegin que obre la porta no sols per a fer proves i exàmens.
 2. Intercanviarem la nostra experiència per a combatre l’exclusió social, ja que aquest problema és, per desgràcia, universal,
 3. Demostrem el similars que són les nostres societats en termes de bretxa generacional i, per tant, com podem treballar junts per a reduir-la.  Demostrarem que l’impacte positiu de la Unió Europea és inqüestionable, ja que diversos països han gaudit dels avantatges de ser membres.

En participar en un projecte europeu, un dels principals objectius inclosos en el Pla Estratègic de l’Escola per al període 2016-2020, tindrem l’oportunitat de donar un gran impuls a la motivació dels estudiants i a la cohesió social necessària per a aquest fi.

Aquests són els elements rellevants en els quals ens hem centrat:

 • millorar els seus resultats acadèmics mitjançant la millora de les seves habilitats d’observació,
 • millorar el sentit de ser un europeu,
 • millorar l’índex de cohesió social a l’escola,
 • permetre l’ús de l’anglès, els seus procediments d’aprenentatge i la seva enorme importància com a eina en el context educatiu centrat en el seu futur.
 • promoure l’observació, permetre el debat i la participació a través del compromís en activitats multigeneracionals, demanant altres habilitats de comunicació que les utilitzades diàriament entre adolescents,

Resultats esperats a la finalització del projecte

 1. Els estudiants són plenament conscients del que és Europa, del que significa ser europeu, quins valors compartim i l’enriquiment de la diversitat cultural.  “És qüestió de sumar no dividir” (una activitat)
 2. Gràcies a les mobiliitats i activitats, hauran desenvolupat “soft skills”.
 3. Estan molt motivats per a fer les coses i aprendre perquè han experimentat un augment de la seva autoestima perquè han vist a persones que viuen les mateixes situacions o perquè han demostrat que podrien aconseguir uns certs objectius que pensaven que mai podrien aconseguir.  Per tant, els següents resultats són conseqüències d’aquesta motivació.
 4. Un augment important en les competències clau dels estudiants, especialment en anglès, TI i ciències socials.
 5. Una major sensibilitat i empatia cap a altres generacions
 6. Erradicació de la por a Europa en desfer-se de falsos estereotips

Per als estudiants amb problemes socials (integració) i diferències culturals, constituirem activitats especialment dissenyades per a ells, de fet, tot el projecte està dedicat a ells i els nostres socis estan disposats a ajudar-los a treballar amb ells. A petita escala, què es pot fer en major escala amb la resta d’estudiants de les nostres escoles.  Això formarà part del procés d’impacte i difusió, que serà tan important i interessant com el propi projecte en aquest cas.  Els departaments de Psicologia de les escoles associades i, especialment, el Departament d’Orientació de la nostra escola, planificaran activitats similars a les previstes, però les ajustaran a les seves situacions perquè la majoria pertanyen a la nostra escola.

Pàgina web del projecte

http://memoriestogether.eu/

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.