Campus Multiesportiu

Els campus enTHOSiasma’t, estan enfocat a nois i noies de secundària, una franja en la qual l’oferta a Mataró és pràcticament inexistent.

Campus d’estiu, esport, platja, bon ambient, excursions, festes, activitats d’aigua, aprenentatge, diversió, lleure, educació i valors, són alguns dels trets característics que defineixen els Campus enTHOSiasma’t.

Oferta d’activitats

Campus multiesportiu

L’opció multiesportiva, permet als/a les nois/es que hi participen, practicar diverses modalitats esportives i activitats. Transmetem coneixements de cada modalitat i plantegem activitats divertides i engrescadores que facilitin la diversió i la descoberta.

Campus de tecnificació esportiva (futbol sala i vòlei)

En aquests moments, realitzem dos campus de tecnificació futbol sala i vòlei, que fomenten la pràctica de les habilitats personals dels/de les esportistes. Plantegem entrenaments de tècnica individual, combinant-los amb pràctica col·lectiva. Oferim una opció formativa que permet el desenvolupament global dels nois/es que hi participen.

Campus descobrim el teu talent (nova creació)

Oferirem un campus innovador on treballarem per descobrir les habilitats i competències dels/de les participants. Hi haurà activitats culturals, acadèmiques, emocionals, motrius, de descoberta, de treball en equip, potenciarem l’assertivitat, la creativitat, el compromís i la implicació. En finalitzar el campus facilitarem un informe de present i futur.

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.