Activitats Emocionals

El propòsit principal d’aquestes activitats és el benestar emocional dels nois i noies que hi participen. Desenvolupem la nostra proposta de forma que permeti aprendre, experimentar i entendre què són les emocions i els sentiments i de quina forma podem gestionar-les en el nostre dia a dia per poder assolir el nostre benestar emocional.

L’educació emocional i la salut mental, són aspectes bàsics en el desenvolupament personal dels nois i noies, i en aquest sentit, pensem que les nostres activitats contribueixen positivament en aquest sentit.

Oferta d’activitats

Arts escèniques

L’objectiu de l’activitat és millorar les nostres habilitats interpretatives i alhora fer un treball experimental de sentir, comprendre i potenciar les nostres capacitats emocionals. En aquesta activitat no és obligatori actuar.

Intel·ligència emocional

Mitjançant la introspecció i la reflexió, desenvolupem l’activitat d’intel·ligència emocional, aportant a l’alumnat coneixement i experiència respecte a les emocions i sentiments que formen part del seu dia a dia i, també, del seu interès.

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.