Activitats Culturals

Les nostres activitats culturals estan orientades a aportar coneixements de l’interès de l’alumnat per apropar-los al que podria ser el seu futur acadèmic o professional.

Ens basem a generar un o diversos propòsits, que ens focalitzin per tal d’assolir objectius personals o de grup. Desenvolupem sessions divertides, d’un alt valor afegit i desenvolupades de forma que fomentin l’aprenentatge, l’autoorganització i la proactivitat.

Apropem la cultura des de punts de vista diferents dels habituals amb l’objectiu que els nois i noies puguin desenvolupar, potenciar i aprofundir els seus coneixements en activitats de caràcter cultural.

Oferta d’activitats

Reforç escolar

L’activitat de reforç està vinculada al professorat i alumnat del centre.

Idiomes

En aquest moment l’idioma que oferim és anglès. L’activitat s’ofereix en format speaking amb l’objectiu de complementar la formació que es dona al centre. En el futur si hi ha necessitat, podríem donar resposta a altres idiomes.

Música

L’activitat de música està vinculada a la colla gegantera, fent que la gralla i el flabiol prenguin el protagonisme. Els nois i noies que hi participen tenen, per tant, un marc on posar en pràctica el que aprenen. Existeix la possibilitat de rebre classes particulars d’instruments com piano o guitarra.

Periodisme

L’activitat es desenvolupa en tres línies: premsa escrita, ràdio i televisió. Cada trimestre ens endinsem en una de les línies i anem generant continguts. Aprenem a planificar, crear, desenvolupar, maquetar, etc.

Debats

Activitat de nova creació que girarà entorn de saber gestionar les emocions, la concentració, la comunicació verbal i no verbal, amb dosis d’estratègia i tàctica a l’hora de poder afrontar un debat. Participarem en diversos fòrums per tal de posar en pràctica les habilitats adquirides.

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.