Sant Simó

29 d'abril de 2022

Segona neteja de la platja Sant Simó

L’alumnat de l’optativa d’Escola Verda dels diferents nivells ha participat en la segona neteja de la platja de Sant Simó, organitzada per l’ONG Internacional “Asociación Chelonia” en el projecte de “Mares circulares”. L’objectiu ha estat la conscienciació de l’ús eficient dels recursos, la producció i el consum sostenible, mitjançant la […]

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.