Projecte Dona’m Ales

12 d'abril de 2023

Sortida d’observació d’ocells de l’alumnat de 1r d’ESO

Els alumnes de 1r d’ESO han realitzat una sortida al Parc central, per tal d’observar els ocells que trobem a la ciutat. Aquesta sortida forma part del Projecte Dona’m Ales que estem duent a terme des de l’assignatura de Biologia-Geologia. Aquest projecte vol fomentar la valoració de la biodiversitat urbana […]

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.