programame daw asix

18 de maig de 2021

Els alumnes de Grau Superior d’Informàtica participen al Programame 2021 nacional

En el curs 2020/21 l’organització d’esdeveniments presencials estava sota el jou de la pandèmia deslligada per la COVID-19, per la qual cosa plantejar una “temporada” normal de ProgramaMe, amb regionals presencials i en línia i una final al juny amb els classificats era arriscat, per no dir utòpic. Per a […]

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.