model hibrid. batxillerat

21 de desembre de 2020

Es prorroga el mòdel híbrid pels ensenyaments postobligatòris

Segons l’apartat 12è de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública …, es recull que els centres educatius han d’aplicar les mesures d’ensenyament previstes als seus plans d’organització del curs 2020- 2021, per tal de reduir l’assistència presencial d’alumnat […]