la marato de tv3

24 de desembre de 2021

XIV Jornada Solidària CCFF

L’institut Thos i Codina va celebrar el dia 21 la XIV Jornada Solidària, les entitats que van participar aquest any són: La Marató de TV3, Bhai Nepal, Fundació Maresme i Save the Children. D’aquesta manera l’alumnat pren consciència dels valors i actituds de les diferents ONG i de la importància […]

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.