impacte ambiental

25 de febrer de 2019

De campanya: fem fora l’alumini

Els alumnes de l’optativa d’Escola Verda han finalitzat l’assignatura amb una campanya de sensibilització. Els alumnes han passat classe per classe per explicar el que hem estat treballant aquestes darreres setmanes. Allò que sembla que no tingui cap mena d’importància, una bola de paper d’alumini, té un impacte ambiental, econòmic […]

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.