Erasmus FP

17 d'abril de 2023

Mobilitat ERASMUS+ Job-Shadowing amb Itàlia

Durant la setmana del 27 al 31 d’abril han vingut a fer una mobilitat d’observació quatre professors i dos alumnes del cicle de formació professional d’informàtica de l’institut Tullio Buzzi de Prato, Itàlia. Ha estat una gran experiència que ens ha permès compartir diferents metodologies de treball i organitzar futures […]

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.