English

2 de novembre de 2023

This is Halloween!

It’s Halloween time, and we are ready to play TRICK or TREAT, watch horror movies and get scared by ghosts, witches and Jack’o lanterns! Our ESO students prepared spooky Halloween posters for the contest. All of them were TERRIFIC, but these are the winners: 1 ESO:  Martina Rossi and Sara […]
7 de febrer de 2023

Writing a digital newspaper – International Days

In the Writing a Digital Newspaper project in 4th ESO, we have been working on coming events related to International Days celebrated around the world. Some are very popular, others are just celebrated in certain countries. We have created some posters and leaflets to inform about them. En el projecte […]
25 de maig de 2022

2 ESO English Cooking Contest

During the third term, our 2ESO students have been working on healthy food, recipes, cooking… They have learnt how to prepare delicious recipes and here it is the result of their hard work: a COOKBOOK with the recipes created by them.  
28 de març de 2022

Creating our NGO

As the final project of the didactic unit HELPING OTHERS,  2nd ESO students had to create their own NGO. In pairs, they had to decide who their organization is going to help: people, animals or the environment. They also had to create a logo and a slogan for their organization. […]
23 d'abril de 2019

Nous Digital Newspapers als projectes de 3r ESO

Una nova tanda de Digital Newspapers ha sortit a la llum! I els nostres redactors i redactores han treballat de valent per tal que siguin de gran qualitat.   El resultat final ha valgut la pena!
3 de desembre de 2018

International Day Against Violence Against Women

Aprofitant la celebració del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, els alumnes del projecte Creating a Digital Newspaper de 3r ESO van treballar i parlar sobre el tema a classe. El resultat va ser la creació d’uns flyers que ells van elaborar.
12 de novembre de 2018

31st October: Celebrating Halloween!

On Wednesday 31st October, our  3rd ESO students  took part in different workshops related to Halloween. One of them was creating a postcard and writing an English Halloween quote. They are TERRIFIC artists!

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.