Edat Moderna

31 de gener de 2022

L’alumnat de 3r d’ESO visita el Museu Marítim de Barcelona

El 24 de gener i el 27 de gener de 2022, l’alumnat de l’alumnat de 3r ESO C i 3r d’ESO A i B respectivament, van gaudir d’una impressionant visita i taller al Museu Marítim de Barcelona. Aquest museu està ubicat en un edifici històric, les antigues drassanes reials de […]

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.