Converses amb exalumnes de Formació Professional de l’INS Thos i Codina

7 de juny de 2021

Converses amb exalumnes de Formació Professional de l’INS Thos i Codina

Entre els mesos d’abril i maig, s’han dut a terme, al llarg de 3 sessions, les Converses amb exalumnes de Formació Professional de l’INS Thos i Codina. Aquestes xerrades s’inclouen en la programació d’activitats d’orientació professional adreçades a l’alumnat de cicles formatius de grau superior del centre. La primera jornada […]

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.