comunitari

20 d'octubre de 2020

Grup SVB de Mataró, un exemple de treball comunitari

Arran de la Covid-19 ha quedat de manifest la importància del sentiment de formar part de la comunitat, s’ha visibilitat la repercussió del comportament individual vers la societat, ha quedat palesa la interconnexió entre els éssers humans i com el seu comportament afecta la resta de la població. A Mataró […]