Chiquito de la Calzada

31 de maig de 2023

Finalista, ¿te das cuen?

La Maria Villares, alumna del Thos i Codina de 2n de Batxillerat, ha quedat entre els 10 finalistes al “XIV Premi UPF al Millor Treball de Recerca de Batxillerat en l’àmbit de les llengües i el llenguatge”. El passat 19 de maig, la Maria Cano, com a directora, en Dídac […]

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.