Departments

Administration

 • Head of department: Maria Àngels Jubany Pinós
 • Head of seminar: Cecília Portolés Falcó

Language

 • Head of department: Isabel Redondo Romero

Catalan

 • Head of department: Montserrat Xiqués Coll

Science

 • Head of department: Antonio Cabrera Martín
 • Head of seminar: Maria Victoria Fernández Vicens

Business

 • Head of department: Cristina Jiménez Mateu
 • Head of seminar: Mercè Gall Lafront

Economy

 • Head of department: Núria Llibre Ruiz

Physical Education

 • Head of department: Caterina Lafay Bertran

Formation and Labour Orientation

 • Head of department: Carol Estaún Cea

Computing

 • Head of department: Fina Nieto González
 • Head of seminar: Alfredo Ballestero Andreu

Foreign Languages

 • Head of department: Roser Vidal Solà

Maths

 • Head of department: Francisca Manonelles Noguero

Music

Orientation

 • Head of department: Alicia Jiménez Sausi

History and Geography

 • Head of department: Mónica Pérez Jimenez

Religion

Technology

 • Head of department: Núria Garduño Aradillas

Art

 • Head of department: Miguel Angel Campo Beni

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.