Santi Luceño Martínez

Cap d’estudis d’ESO i Batxillerat

  • Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
  • Graduat en ADE i gestió i de la innovació.
  • First Certificate in English
  • Professor de tecnologia d’ESO i Batxillerat.
  • Professor de Gestió Administrativa.

Altres càrrecs

  • Tutor d’ESO.
  • Tutor de Gestió Administrativa.
  • Tutor de FCT i DUAL.

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.