Ramon Dangla Soms

Cap d’estudis adjunt

  • Enginyer Tècnic Industrial
  • Esp. Electrònica Industrial
  • Professor de Cicles Formatius de Telecomunicacions
  • Professor de Tecnologies a l’ESO i Batxillerat

Altres càrrecs

  • Cap de departament
  • Coordinador TIC
  • Coordinador tècnic Projectes Erasmus+

 

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.