Miquel Sánchez Solís

Cap d’Estudis FP

  • Graduat en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació.
  • Enginyer Tècnic Informàtic de Sistemes.
  • Màster en Emprenedoria i Innovació.
  • Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària, especialitat en Tecnologia.
  • Professor de Cicles Formatius al Departament de Comerç i Màrqueting.

Altres càrrecs

  • Cap de Departament.
  • Tutor de Cicles Formatius.
  • Tutor de FCT i DUAL. 
  • Professor de Cicles Formatius a les famílies d’Informàtica i d’Administració i Finances. 
  • Professor d’ESO i Batxillerat de Tecnologia, Economia, Emprenedoria i Matemàtiques.

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.