Joana Martí Vidal

Secretària

  • Llicenciada en Dret
  • Nivell superior C2 de català
  • Nivell B2 d’anglès
  • Nivell Delf B1 de francès
  • Professora del Departament d’Administració i Finances

Altres càrrecs

  • Coordinadora de Formació Professional
  • Coordinadora d’FP Dual
  • Coordinadora d’Erasmus FP
  • Tutora d’FP

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.