Projecte Plurilingüisme

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües estrangeres per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des d’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficientAixí doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.

El nostre centre participa en el Projecte GEP: Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme, mitjançant l'aplicació de metodologies d'aprenentatge de la llengua anglesa.

  • Informació GEP
  • En el nostre cas s'apliquen aquestes metodologies en els seguents àmbits:
  1. Social Sciences
  1. Scientific Studies
  1. FP/Vocational:
  • CFGM de Gestió Administrativa

Make a wordle to the website of the simulated firm. Confeccions l'Arquera

Make a wordle to the website of the simulated firm. Envasalotodo

VAT. (+info)

  • CFGS d'Administració i Finances

Starting a business. Business

  • CFGS Gestió Comercial i Màrqueting

Handlings, pallets and containers

  1. Activitat d'auxiliar de conversa:

Idioms Quizz

The light alphabet

  1. Altres activitats:

Teatre en anglès: Jesus Christ Superstar

Speaking with Tom