Escola UNESCO

L’institut forma part del grup d´escoles adherides a la UNESCO. Es fan projectes dins d´algunes matèries relacionats amb la sensibilització davant dels problemes que afecten el món.

El Pla d’escoles associades a l’UNESCO és una xarxa de 4000 centres repartits entre 141 països. Es va crear a 1953 i intenta promoure l’educació per a la comprensió.

A l’any 1992 es crea dins UNESCO el PMO ( Projecte Mediterrani Occidental) on participen el països : Espanya, França, Itàlia, Malta, Marroc i Tunísia.

Les Escoles d’aquests paisos treballen conjuntament activitats que tenen com a objectiu sensibilitzar els alumnes vers els problemes ecològics de la regió, en les vessants Cièntífica, Social i Cultural i la interdependència entre l’home i la natura.

Aquest projecte s’articula al voltant de tres temes mediterrànis:

  • El paisatge
  • La cultura
  • El mediambient.

Notícies UNESCO

Durant la setmana UNESCO, que se celebra el mes de novembre, es fan diferents activitats com conferències, contes, trobades, pel·lícules, actuacions musicals, etc.

Cliqueu aquí per entrar a la Web de la Xarxa Civil Unesco i podràs veure el programa.

Els projectes UNESCO del Thos i Codina

Cliqueu l’enllaç per consultar els projectes UNESCO del centre.