Erasmus

Programa Erasmus SMP

El principal objectiu d’aquest programa, és promoure la mobilitat en l’escenari europeu dels alumnes d’educació superior, amb la finalitat d’aproximar els estudiants a la realitat de la Unió Europea, facilitant als alumnes la possibilitat de poder realitzar les pràctiques en empreses o organitzacions d’un altre país.

La participació del nostre centre en el programa de mobilitat d’estudiants per a pràctiques Erasmus, ofereix als alumnes dels cicles formatius de grau superior la possibilitat de poder optar a una beca per la realització de la formació en el centre de treball en una empresa o organització d’un altre país.

Els principals objectius d’aquest programa són:

  • Ajudar els estudiants a adaptar-se a les necessitats del mercat laboral de la UE
  • Permetre que els estudiants desenvolupin competències específiques, inclosa la lingüística, i ampliïn els seus coneixements sobre la cultura social i econòmica del país d’acollida mentre adquireixen experiència laboral.
  • Promovent l’intercanvi d’experiències, la cooperació i la mobilitat en l’espai europeu.

Per poder accedir a la beca s’haurà de seguir un procés de selecció que consta de les següents fases:

Durant el tercer trimestre del primer curs del cicle de grau superior es realitza una sessió informativa sobre les diferents possibilitats de poder realitzar les pràctiques en un altre país amb la beca Erasmus, i s’informa als alumnes del procés de selecció que hauran de seguir aquells que estiguin interessats en participar-hi.

  1. Al començament del segon curs s’inscriuen els alumnes interessats en participar en el procés de selecció (segona quinzena de setembre). Per fer la inscripció complimentaran un document que els hi lliurarà el tutor i que li hauran de retornar un cop el tinguin complimentat.
  2. A mitjans d’octubre realitzen la prova de nivell d’anglès a càrrec d’un professor del departament d’idiomes del centre.
  3. A finals d’octubre es realitza una entrevista individualitzada amb els alumnes aspirants. En aquesta entrevista se’ls informa del resultat obtingut a la prova d’idiomes i també dels altres aspectes relacionats amb el procés de selecció com són l’expedient acadèmic del primer curs i la nota de competències personals i socials facilitada pel tutor després d’haver consultat l’equip docent.
  4. A mitjans de novembre s’informarà als alumnes del resultat definitiu del procés de selecció

Política lingüística de suport a la mobilitat

Diferenciem dos tipus de suport diferents, el primer seria pels alumnes que realitzen pràctiques en empreses d’altres països i el segon pels alumnes que acollim en el nostre centre.

Alumnes mobilitat pràctiques

En el centre es reforça el seu aprenentatge lingüístic a partir d’introduir, una hora setmanal durant el curs, impartida completament en anglès tècnic i utilitzant com a recurs didàctic d’ús habitual manuals i documents originals en anglès amb la finalitat de que els alumnes puguin realitzar un millor aprofitament de les seves pràctiques.

Alumnes que acollim en el nostre centre

Pels alumnes que realitzen una mobilitat d’estudis i que acollim en el nostre centre, es preveu un doble recolzament, amb la finalitat de que puguin millorar el coneixement del castellà i realitzar un seguiment normalitzat de les classe.
Se’ls hi ofereixen 5 hores setmanals de classe de castellà durant un mes i mig i totes les classes a les que assisteixen s’imparteixen per professorat amb un bon domini de l’anglès per facilita’ls-hi el seu seguiment.

Documentació