ActivaFP

Programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que des de 2018 ve donant suport i impulsant canvis a metodologies actives d’aula als centres educatius d’FP d’arreu de Catalunya, per desenvolupar aprenentatges basats en projectes.

 

COORDINACIÓ

  • Anna Foraster Soler

OBJECTIUS

En relació amb l’alumnat.

  • Oferir a l’alumnat models d’aprenentatge que li atorguin la responsabilitat de resoldre, de manera col·laborativa, reptes i projectes vinculats a situacions reals que es donen en l’àmbit professional relacionat amb els estudis.
  • Realitzar prototipatges aplicant les fases corresponents d’aquests.

En relació amb l’equip docent.

  • Assessorar i formar el professorat dels equips docents en l’elaboració de les programacions on es potenciï les competències transversals dels alumnes i l’adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, mitjançant l’ús de metodologies d’aprenentatge basades en reptes i projectes.
  • Assessorar i formar el professorat per dissenyar, programar, organitzar i guiar activitats basades en reptes i projectes, vinculades a situacions professionals o laborals: i dissenyar estratègies i activitats d’avaluació dels resultats d’aprenentatge, desenvolupats mitjançant reptes i projectes, dels mòduls professionals, les seves unitats formatives, i dels objectius generals del cicle.

ACTUACIONS DEL CURS ACTUAL

En el nostre centre apliquem les metodologies actives com la resolució de reptes reals, les simulacions d’empresa, el treball en equip, aplicant el descobriment mitjançant el joc.