PFI

PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Els programes de formació i inserció s’adrecen a joves majors de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural d’inici del programa i que no han obtingut el títol de Graduat en ESO. L’objectiu és proporcionar a aquest jovent formació bàsica i professional que li permeti una inserció social i laboral satisfactòria, així com la seva continuïtat formativa.