ESO

ESO

 • Durada: 4 cursos acadèmics
 • 30 hores a la setmana
 • Requisits d’accés: haver cursat primària
 • En aprovar l’ESO s’obté el títol de Graduat en Educació Secundària, que permet l’accés als Batxillerats o als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Objectius

 • Formar persones que puguin assumir els seus deures i exercir els seus drets com a ciutadans.
 • Respondre a la diversitat de l’alumnat.
 • Preparar-los per a la incorporació a la vida laboral o per accedir a estudis superiors.

Estatègies (pla de treball)

 • Pla estratègic del centre:
  • Renovació de materials didàctics.
  • Innovació de les metodologies de treball
 • Plans de tractament i atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat.
 • Organització del professorat en equips docents.
 • Pla d’acció tutorial amb seguiment personalitzat.
 • Grups reduïts en àrees amb pràctiques (tecnologia, ciències, anglès).
 • Orientació acadèmica i professional.
 • Sortides d’àrea i de tutoria. Colònies.
 • Coordinació amb escoles de primària.