CIS

CIS. Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Aquests estudis permeten a les persones que els superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés i, en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

La durada mínima del curs és de 700 hores.

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica. En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions: cientificotecnològica, humanística, artística i esportiva; aquesta elecció és determinant per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.
Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

Més informació