CAM

CAM. Curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà

Aquests estudis permeten a les persones que els superen l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyament professionals d’arts plàstiques i disseny permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés i, en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

Les matèries del curs s’estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM), àmbit social (SOC) i àmbit cientificotecnològic (CTE).

La durada mínima del curs és de 600 hores.

Hi poden accedir les persones que no tenen el títol de graduat ESO o equivalent acadèmic i que l’any en què es matriculen del curs compleixin, com a mínim, 17 anys.

Més informació