Batxillerat

Batxillerat

 • Durada: 2 cursos acadèmics
 • 30 hores a la setmana
 • Requisits d’accés: haver aprovat l’ESO
 • El títol de Batxillerat permet l’accés a la Universitat (prèvia superació de les PAAU) o als Cicles Formatius de Grau Superior

Objectius

 • Proporcionar a l’alumnat una maduresa intel·lectual i humana que els permeti acomplir les seves funcions socials amb responsabilitat i competència.
 • Capacitar l’alumnat per accedir a la Formació Professional de Grau Superior i als estudis universitaris

Estatègies

 • Seguiment Tutorial
 • Orientació acadèmica i professional
 • Xerrades i conferències
 • Viatges i sortides d’estudis
 • Estada a empreses

Modalitats

Humanitats i Ciències Socials

Capacita l’alumne per accedir a estudis superiors de les àrees de ciències humanes, econòmiques i socials, tant d’estudis professionals com universitaris.

Ciències de la Salut i de la Tecnologia

Capacita l’alumne per accedir a estudis superiors de les àrees de ciència i tecnologia, tant d’estudis professionals com universitaris.