Oferta Educativa

ESO

Nou Batxillerat

Batxillerat

Ciències i Tecnologia

Opció de Batxillerat Professionalitzador en totes les modalitats

Batxillerat

Humanitats i Ciències Socials

Opció de Batxillerat Professionalitzador en totes les modalitats

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Família Administració i Gestió

Gestió Administrativa

Formació Dual

Família Comerç i Màrqueting

Activitats Comercials

Formació Dual

Família Comerç i Màrqueting

Activitats Comercials – Perfil Moda

Formació Dual

Família Informàtica i Comunicacions

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Cicles Formatius de Grau Superior

Família Administració i Gestió

Administració i Finances

Formació Dual

Família Comerç i Màrqueting

Gestió de Vendes i Espais Comercials

Formació Dual

Família Informàtica i Comunicacions

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Formació Dual | Oferta 2×3

Família Informàtica i Comunicacions

Desenvolupament d’Aplicacions Web

Formació Dual | Oferta 2×3