Activitats

Aula de teatre

A través de les matèries optatives de primer i segon d’ESO es crea un grup de teatre que fa actuacions fora del centre. Compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró i es realitza conjuntament amb els altres instituts de la ciutat.

Associació esportiva

Els alumnes del centre poden formar part d’aquesta associació on s’organitzen entrenaments i competicions de diferents esports. Compta amb monitors per atendre els alumnes que en formen part.

Orquestra i coral

Els alumnes del centre, voluntàriament i fora de l’horari escolar, poden participar en l’aprenentatge de diferents instruments musicals, així com realitzar concerts dintre i fora del centre, amb professorat especialista i sota la supervisió del professor de música.

Classes de repàs

Es realitzen fora de l’horari lectiu. Aquestes clases estan dirigides a alumnes d’ESO del centre.

Activitats culturals

Els nostres alumnes participen en la Setmana de la ciència, Jornada Solidària, Sant Jordi, Hort ecològic,

AMPA

Biblioteca