Simó López i Xirau

Director

 • Enginyer Tècnic de telecomunicacions especialitat en telemàtica
 • Màster de Telecomunicacions
 • Postgrau de direcció
 • Professor de tecnologies
 • Nivell C2 de Català

Altres càrrecs

 • Tutor FP
 • Tutor FCT
 • Tutor ESO
 • Coordinador ESO
 • Cap de departament
 • Coord. de Qualitat Adjunt
 • Professor electrònica
 • Professor electricitat
 • Professor informàtica
 • Professor STI