Mònica Pérez Jiménez

Coordinadora pedagògica

  • Llicenciada en Geografia
  • Postgrau en Climatologia Aplicada
  • Professora de Ciències Socials
  • Nivell C1 d’anglès

Altres càrrecs

  • Cap de departament
  • Coordinadora d’ESO
  • Tutora ESO
  • Professora Participant en Plans Estratègics i Gestió de Canvi per a la Millora